Timbaler

Concurs de cartells per la Festa del Timbaler 2024

El concurs és adreçat a tothom que hi vulgui participar i amb un premi de 200 euros.

Consulta les bases de participació a l'apartat Documents

Omple el formulari si vols participar com a persona voluntària

Tanca Formulari

Festa del Timbaler 2024

Participa de la Festa més important del nostre poble que se celebrarà els dies 1 i 2 de juny de 2024

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
*

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 25.03.2024 | 09:20
Darrera actualització: 25.03.2024 | 09:20