Bases i convocatòria per al procés de selecció, per concurs oposició lliure, per a una plaça d’operari/ària de serveis, en règim de laboral fix, mitjançant contracte de relleu i la creació d’una borsa de treball per cobrir possibles vacants i substitucions, d’acord amb l’OPO parcial 2024

En aquests documents adjunts trobareu la informació necessària per saber l'estat selectiu.

El termini per a presentar instàncies per a la present convocatòria s’inicia amb la publicació al DOGC i finalitza el 7 de maig de 2024

Podeu completar el document PDF d'instància específica i adjuntar-la com a document adjunt a la instància genèrica

Darrera actualització: 20.05.2024 | 09:01
Darrera actualització: 20.05.2024 | 09:01