Piscina Municipal

Temporada 2022

HORARIS de dilluns a diumenge i festius de 10 a 20h
SERVEI DE BAR DE LA PISCINA de dilluns a diumenge de 10 a 24h

Tanca Formulari

Sol·licitud abonament piscina 2022

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.
*

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 26.05.2022 | 15:43
Darrera actualització: 26.05.2022 | 15:43