POUM

Situació actual de la tramitació del POUM del Bruc


El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) va ser sotmès a votació en el Plenari Municipal del 21 d’abril del 2021.

Els 6 vots en contra de Junts pel Bruc, Unitat pel Bruc i EBET enfront dels 5 vots favorables de Bruc Viu van suposar-ne la seva denegació i l’aturada de la seva tramitació.

Com queda el POUM?

La tramitació del POUM en aquests moments queda aturada, i això implica que continua plenament vigent el planejament vigent de les normes subsidiàries de 1983.

Totes les propostes que implicaven algun tipus de modificació o canvi pel que fa a capacitat edificatòria o bé al dibuix de carrers i vials deixen de tenir validesa a l’espera d’una futura tramitació del POUM en que les pugui contenir o no.

Això en cap cas significa que el creixement del Bruc quedi aturat, però en cas de tirar-se endavant, caldrà abordar cadascun dels casos de forma aïllada i emprendre tramitacions urbanístiques de forma individualitzada, ja sigui en forma en modificació de Normes Subsidiàries o de qualsevol altra de les tramitacions urbanístiques davant la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

S’han iniciat converses amb els grups polítics per tal de posar sobre la taula els punts de discrepància i poder treballar per arribar a acords que permetin redefinir el POUM.

Darrera actualització: 3.11.2021 | 17:45