Mesures actualitzades Covid-19 a l'Ajuntament del Bruc

Dissabte, 14 de març de 2020 a les 00:00

Mesures complementàries a data 20 de març 2020 (Decret 224)
Davant la situació provocada pel coronavirus COVID-19, i tenint present les indicacions donades des del Govern de l'Estat, l’Ajuntament del Bruc amplia un seguit de mesures complementàries que seran d’aplicació a partir del divendres 20 de març de 2020 , com a mesura preventiva per la prevenció i control de la infecció pel COVID-19.

Mesura: Suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic del terme municipal del Bruc

Queda permesa l’obertura al públic d’aquells establiments turístics plantejats a l’apartat primer d’aquesta ordre que alberguessin clients que, en el moment de declaració de l’estat d’alarma, tingués hostes hostatjats de llarga durada i de temporada, o per poder dur a terme activitats de primera necessitat en els termes que establiria el Reial Decret 463/2020, el 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. No obstant, aquests establiments no podran admetre a nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista a l’apartat anterior.

El tancament, reconegut a l’apartat primer es produirà al moment en què l'establiment es quedi sense clients i, en tot cas, s'haurà de fer en el termini màxim de set dies naturals des de l'entrada a vigor de la present.

 

Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de l'Ajuntament del Bruc en fase d'emergència 17 de març 2020 (Decret 212)
Per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.

Acords de limitació de la prestació dels serveis públics i la restricció al màxim de la mobilitat. Acordar que la prestació de serveis es realitzarà prioritàriament mitjançant sistemes no presencials i d'accés remot, i si no és possible, el servei s'organitzarà per torns. Se suspèn tota activitat municipal política: comissions i consells municipals, plens i juntes de portaveus.

Durant aquest període els telèfons d'atenció al públic seran: 93 771 00 06

 

Mesures 14 de març 2020 (Decret 211)
Davant la situació provocada pel coronavirus COVID-19, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Bruc pren tot un seguit de mesures complementàries que seran d’aplicació a partir del dissabte 14 de març de 2020 durant 15 dies, com a mesura preventiva de conformitat amb allò establert en la Resolució SLT/737/2020 de 13 de març, per la que s’adopten mesures complementàries per la prevenció i control de la infecció pel SARS-COv-2.

Les noves mesures actualitzades són: 
Mesura 1. Tancament dels comerços excepte els establiments dedicats exclusivament a venda d’alimentació, neteja, higiene i farmàcia 

Mesura 2. Tancament dels establiments de restauració: bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració, excepte en establiment hoteler. 

Mesura 3. Tancament dels establiments culturals i festius, tant de l’àmbit públic com privat. 

Mesura 4. Ajornar la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent del mes de març. 

 

Mesures 13 de març 2020 (Decret 209)
Davant la situació provocada pel coronavirus COVID-19, i tenint present les indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament del Bruc pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir del divendres 13 de març de 2020 durant 15 dies, com a mesura preventiva fins el dia 27 de març.

Les noves mesures actualitzades són: 
Mesura 1. Tancament dels següents equipaments i espais municipals: 
- Escola Bressol La Cadireta 
- Escola El Bruc (dos edificis) 
- Biblioteca Municipal Verge de Montserrat 
- Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), Can Casas 
- Casal Familiar del Bruc 
- Casal de Montserrat Parc 
- Casal del Bruc Residencial 
- Ajuntament Vell (excepte consultori de salut del Bruc) 
- Vestuaris de la Zona Esportiva 

Mesura 2. Recomanació a les entitats culturals del municipi la suspensió de les activitats de concurrència pública i, en el cas de que no sigui possible la seva suspensió, limitar l’assistència a un terç de l’aforament. 

Mesura 3. Suspendre els oficis i activitats religioses. En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’aniran actualitzant les mesures a prendre.

Darrera actualització: 21.03.2020 | 16:43