Comunicat d'avui de l’Organisme de Gestió Tributària sobre els documents amb el termini de pagament vençut

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut: 
· Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte 
· http://orgt.cat/pagartributs 
· Trucant al 932 029 802

Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat:  
· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs
· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802

Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat: 
· Document de pagament a orgt.cat/pagartributs
· Efectuar el pagament per telèfon 932 029 802

Més informació a: https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115

 

Recordatori de l’ajornament i ampliació de terminis de les taxes municipals de l’Ajuntament del Bruc

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
· Ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny
· Ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el 1 de juny

Taxa de subministrament de l'aigua, 4t trimestre
· Ampliació del termini de pagament de rebuts no domiciliats fins el 2 de juny 
· Ajornats els rebuts domiciliats pel banc fins el dia 1 de juny

Darrera actualització: 30.04.2020 | 15:44