Arxiu Municipal del Bruc

El Servei d’Arxiu Municipal del Bruc és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi del Bruc. L´Arxiu Municipal del Bruc forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2021

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

Horaris de consulta

Horaris de consulta: Dimecres  11:00-14:00 h  i  16:00-18:00 h

                                     Divendres  09:00-14:00 h

Consultes i informació: 937710006 o bruc@bruc.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal del Bruc conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal del Bruc.
 

Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament del Bruc

          Fons públics no Municipals  

201   Jutjat de Pau del Bruc (1864-1980)

Darrera actualització: 6.11.2023 | 08:53
Darrera actualització: 6.11.2023 | 08:53