Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per millora l'atenció presencial als ciutadans a les oficines de l'ORGT s'ha establert de forma obligatòria, el servei de cita prèvia

>> Accedir a demanar cita prèvia l'Organisme

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

>> Accedir a la pàgina de l'Organisme

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria, reservant cita prèvia o bé trucar per telèfon (93.202.98.02).

>> Informació de contacte

Darrera actualització: 17.10.2019 | 13:41
Darrera actualització: 17.10.2019 | 13:41