Subvencions a Entitats 2022

Segons aquestes bases, se subvencionen activitats o projectes així com el material no inventariable que sigui necessari per tal d’executar aquestes actuacions, dutes a terme per l’entitat sense ànim de lucre i que estiguin incloses en els àmbits temàtics de les bases reguladores.

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació, la justificació, entre d’altres, es regeixen pel Text Refós de les Bases Generals reguladores de subvencions per a entitats sense ànim de lucre publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Segons el text refós de la convocatòria els projectes i activitats subvencionats s’hauran d’haver dut a terme entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022. En el cas que l'activitat subvencionada no s’hagués dut a terme abans del 31 de desembre de 2022, el beneficiari podrà solꞏlicitar una pròrroga del termini d’execució i corresponent justificació de l’activitat, justificant les causes de l'endarreriment, abans de la citada data.

Darrera actualització: 13.04.2022 | 08:51