Subvencions a Entitats 2021

S’ha obert la convocatòria de subvencions entitats sense ànims de lucre 2021 segons les bases extraordinàries elaborades per la situació de crisi sanitària de la COVID-19.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juliol de 2021.

Segons aquestes bases, se subvencionen activitats o projectes així com el material no inventariable que sigui necessari per tal d’executar aquestes actuacions, dutes a terme per l’entitat sense ànim de lucre i que estiguin incloses en els àmbits temàtics de les bases reguladores.

La tramitació, la resolució i l’atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació, la justificació, entre d’altres, es regeixen pel Text Refós de les Bases Generals reguladores de subvencions per a entitats sense ànim de lucre publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que adjuntem en aquest email.

Segons el text refós de la convocatòria els projectes i activitats subvencionats s’hauran d’haver dut a terme entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de març de 2022.

En el cas que l'activitat subvencionada no s’hagués dut a terme abans del 31 de març de l’any de 2022, el beneficiari podrà solꞏlicitar una pròrroga del termini d’execució i corresponent justificació de l’activitat, justificant les causes de l'endarreriment, abans de la citada data.

Darrera actualització: 9.06.2021 | 12:33