Modificació puntual de les NNSS del planejament del Bruc per a la protecció de certs àmbits del sòl no urbanitzable

Darrera actualització: 02.03.2020 | 12:36