OF núm. 00 Ordenança General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals

Darrera actualització: 04.01.2023 | 13:04