Estudi de mobilitat

Els estudis de mobilitat urbana (EMU) són una eina per a les administracions locals en la planificació integrada de les diferents xarxes que conformen el sistema de transport. Pel caràcter transversal que juga la mobilitat en la nostra societat, les aportacions de l'EMU contribueixen també a la millora del medi ambient, de l'entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis.

Per al cas del Bruc, a continuació es presenta un Estudi de Mobilitat Urbana. Es tracta d'un EMU i no d'un PMU ja que no es troba en cap dels supòsits normatius en els que l'Ajuntament tingui l'obligatorietat de redactar un PMU. Així doncs, el Bruc realitza l'EMU a petició i per interès de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 10.10.2019 | 12:08