Avanç POUM

Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:33

Documents

01 Memòria Avanç
9.8MB
02 Memòria Annexes
29.3MB
03 Plànols I_1.0 Situació del municipi
1.6MB
03 Plànols I_2.1 Planejament superior urbanístic Pla territorial general de Catalunya
1.5MB
03 Plànols I_2.2 Planejament superior urbanístic PTPCC - PDUPB
2.1MB
03 Plànols I_3.1 Règim i zonificació del sòl Refós 2017
5.2MB
03 Plànols I_3.2 Règim i zonificació del sòl Refós 2017
9.7MB
03 Plànols I_4.1 Ordenació del sòl Refós 2017
2.9MB
03 Plànols I_4.2 Ordenació del sòl Refós 2017
2.4MB
03 Plànols I_4.3 Ordenació del sòl Refós 2017
3.3MB
03 Plànols I_5.0 Ortofotomapa
4.7MB
03 Plànols I_6.1 Característiques topogràfiques del territori
4.8MB
03 Plànols I_6.2 Característiques topogràfiques del territori
5.6MB
03 Plànols I_7.1 Característiques topogràfiques del territori Pendents
5.2MB
03 Plànols I_7.2 Característiques topogràfiques del territori Pendents
5.9MB
03 Plànols I_8.1 Àrees vulnerables Risc geològic, inundabilitat i incendis
5.4MB
03 Plànols I_8.2 Àrees vulnerables Risc geològic, inundabilitat i incendis
6.8MB
03 Plànols I_9.1 Edificacions en sòl no urbanitzable
3.2MB
03 Plànols I_9.2 Edificacions en sòl no urbanitzable
4.8MB
03 Plànols I_10.1 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
2MB
03 Plànols I_10.2 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
1.8MB
03 Plànols I_10.3 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
2.1MB
03 Plànols I_11.1 Solars vacants
3.7MB
03 Plànols I_11.2 Solars vacants
3.3MB
03 Plànols I_11.3 Solars vacants
3.8MB
03 Plànols I_12.1 Alçades de les edificacions existents
2.1MB
03 Plànols I_12.2 Alçades de les edificacions existents
1.9MB
03 Plànols I_12.3 Alçades de les edifiacions existents
2.2MB
03 Plànols I_13.1 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
2MB
03 Plànols I_13.2 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
1.8MB
03 Plànols I_13.3 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
2.1MB
03 Plànols I_14.1 Activitats existents
4MB
03 Plànols I_14.2 Activitats existents
7.6MB
03 Plànols I_15.1 Cadastre rústec
2.2MB
03 Plànols I_15.2 Cadastre rústec
2.2MB
03 Plànols I_16.1 Cadastre urbana
1.8MB
03 Plànols I_16.2 Cadastre urbana
2.1MB
03 Plànols I_17.1 Vialitat
3.6MB
03 Plànols I_17.2 Vialitat
5.3MB
03 Plànols I_18.1 Infraestructures. Subministrament aigua nuclis
5.1MB
03 Plànols I_18.2 Infraestructures. Gas nuclis
5MB
03 Plànols I_18.3 Infraestructures. Telefònica nuclis
4.9MB
03 Plànols I_18.4 Infraestructures. Clavegueram nuclis
5.1MB
03 Plànols I_18.5 Infraestructures. Electricitat nuclis
5MB
03 Plànols I_19.1 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2.7MB
03 Plànols I_19.2 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2.4MB
03 Plànols I_19.3 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2.5MB
03 Plànols I_20.1 Patrimoni arquitectònic i arqueològic
3.8MB
03 Plànols I_20.2 Patrimoni arquitectònic i arqueològic
5.9MB
03 Plànols P_1.1 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
3.9MB
03 Plànols P_1.2 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
3.7MB
03 Plànols P_1.3 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4.1MB
03 Plànols P_1.4 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4.4MB
03 Plànols P_1.5 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4.7MB
03 Plànols P_2.0 Alternatives
12.2MB
03 Plànols P_2.1 Alternatives
6.3MB
03 Plànols P_2.2 Alternatives
6.3MB
Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:33