Avanç POUM

Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:33

Documents

01 Memòria Avanç
9,8MB
02 Memòria Annexes
29,3MB
03 Plànols I_1.0 Situació del municipi
1,6MB
03 Plànols I_2.1 Planejament superior urbanístic Pla territorial general de Catalunya
1,5MB
03 Plànols I_2.2 Planejament superior urbanístic PTPCC - PDUPB
2,1MB
03 Plànols I_3.1 Règim i zonificació del sòl Refós 2017
5,2MB
03 Plànols I_3.2 Règim i zonificació del sòl Refós 2017
9,7MB
03 Plànols I_4.1 Ordenació del sòl Refós 2017
2,9MB
03 Plànols I_4.2 Ordenació del sòl Refós 2017
2,4MB
03 Plànols I_4.3 Ordenació del sòl Refós 2017
3,3MB
03 Plànols I_5.0 Ortofotomapa
4,7MB
03 Plànols I_6.1 Característiques topogràfiques del territori
4,8MB
03 Plànols I_6.2 Característiques topogràfiques del territori
5,6MB
03 Plànols I_7.1 Característiques topogràfiques del territori Pendents
5,2MB
03 Plànols I_7.2 Característiques topogràfiques del territori Pendents
5,9MB
03 Plànols I_8.1 Àrees vulnerables Risc geològic, inundabilitat i incendis
5,4MB
03 Plànols I_8.2 Àrees vulnerables Risc geològic, inundabilitat i incendis
6,8MB
03 Plànols I_9.1 Edificacions en sòl no urbanitzable
3,2MB
03 Plànols I_9.2 Edificacions en sòl no urbanitzable
4,8MB
03 Plànols I_10.1 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
2MB
03 Plànols I_10.2 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
1,8MB
03 Plànols I_10.3 Patrimoni municipal del sòl i habitatge
2,1MB
03 Plànols I_11.1 Solars vacants
3,7MB
03 Plànols I_11.2 Solars vacants
3,3MB
03 Plànols I_11.3 Solars vacants
3,8MB
03 Plànols I_12.1 Alçades de les edificacions existents
2,1MB
03 Plànols I_12.2 Alçades de les edificacions existents
1,9MB
03 Plànols I_12.3 Alçades de les edifiacions existents
2,2MB
03 Plànols I_13.1 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
2MB
03 Plànols I_13.2 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
1,8MB
03 Plànols I_13.3 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament
2,1MB
03 Plànols I_14.1 Activitats existents
4MB
03 Plànols I_14.2 Activitats existents
7,6MB
03 Plànols I_15.1 Cadastre rústec
2,2MB
03 Plànols I_15.2 Cadastre rústec
2,2MB
03 Plànols I_16.1 Cadastre urbana
1,8MB
03 Plànols I_16.2 Cadastre urbana
2,1MB
03 Plànols I_17.1 Vialitat
3,6MB
03 Plànols I_17.2 Vialitat
5,3MB
03 Plànols I_18.1 Infraestructures. Subministrament aigua nuclis
5,1MB
03 Plànols I_18.2 Infraestructures. Gas nuclis
5MB
03 Plànols I_18.3 Infraestructures. Telefònica nuclis
4,9MB
03 Plànols I_18.4 Infraestructures. Clavegueram nuclis
5,1MB
03 Plànols I_18.5 Infraestructures. Electricitat nuclis
5MB
03 Plànols I_19.1 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2,7MB
03 Plànols I_19.2 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2,4MB
03 Plànols I_19.3 Espais lliures i equipaments Refós 2017
2,5MB
03 Plànols I_20.1 Patrimoni arquitectònic i arqueològic
3,8MB
03 Plànols I_20.2 Patrimoni arquitectònic i arqueològic
5,9MB
03 Plànols P_1.1 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
3,9MB
03 Plànols P_1.2 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
3,7MB
03 Plànols P_1.3 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4,1MB
03 Plànols P_1.4 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4,4MB
03 Plànols P_1.5 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment
4,7MB
03 Plànols P_2.0 Alternatives
12,2MB
03 Plànols P_2.1 Alternatives
6,3MB
03 Plànols P_2.2 Alternatives
6,3MB
Darrera actualització: 22.01.2020 | 12:33