POUM

El POUM, Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, és el compendi de tot el planejament urbanístic del municipi, que defineix per tant les possibilitats edificatòries i d’establiment d’activitats a qualsevol sòl del terme.

Les normes urbanístiques del Bruc, que daten de l’any 1983, han quedat desfasades amb el pas del temps, i necessiten una nova redacció adaptada als nous temps.

D’altra banda, és una oportunitat per definir el model futur de poble: el seu creixement, els tipus de construccions, d’activitats...

L’equip redactor, ens ha fet lliurament de la documentació prèvia per a l’aprovació del nostre POUM.

Es tracta, a més de tota la normativa urbanística, dels plànols de tots els carrers del municipi, amb l’explicació de “Què” i “Com” es podrà edificar a cadascuna de les zones.

Es tracta de la projecció de futur del nostre poble, sorgida del procés de participació ciutadana, que incorpora els canvis respecte a la situació actual.

Darrera actualització: 21.01.2020 | 13:29