Surt la licitació del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció de les obres d'ampliació i adequació de l'Escola El Bruc

Dijous, 15 de juliol de 2021 a les 00:00

El dilluns dia 12 de juliol, el portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya va publicar la licitació del concurs que finalitzarà amb la redacció del projecte de l’Escola El Bruc

Amb aquesta publicació, comença així un període que anirà fins el dia 1 de setembre perquè els estudis d’arquitectura presentin les seves propostes per poder optar a fer el projecte executiu i la direcció d’obres de l’Escola. En una primera fase, han de presentar una proposta gràfica junt amb la documentació inicial, propostes que passaran dues rondes de selecció per després analitzar la resta de documents dels plecs de la licitació.

El pressupost d’aquestes feines per elaborar el projecte executiu i per assignar la direcció d’obra de l’Escola és de 472.448,61 € (IVA inclòs) i l’atorgament definitiu es farà en un màxim de 10 mesos.

Un cop elaborat el projecte, tasca que des d’Educació estimen que pot trigar un màxim de 8 o 9 mesos, Infraestructures de la Generalitat licitarà l’execució de les obres.

Un antecedents que venen del 2019

Tot i que durant diverses legislatures s’ha intentat fer aquesta reforma tan necessària pel poble, no va ser fins l’abril del 2019, que la Generalitat de Catalunya va aprovar aquesta obra de reforma i ampliació amb una dotació pressupostària de 2,9 milions d’euros, amb el compromís que l’Ajuntament del Bruc faria una aportació de 600.000 € per fer un pavelló cobert de més de 600 metres quadrats, compromís aprovat pel Ple Municipal amb el suport de totes les forces polítiques.

Aquesta aprovació es va concretar amb un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament del Bruc, signat el mes de setembre de 2019, que havia de permetre iniciar la llarga tramitació de la licitació del projecte executiu i de les obres. Una tramitació que ha requerit de no poques gestions per part de l’Ajuntament i del Departament.

Clavegueram del carrer de l’Ú d’octubre, el darrer requeriment del Departament d’Educació

Aquest mes de juliol seguim tirant endavant el compliment dels compromisos tècnics previs assumits amb la signatura del conveni i sobrevinguts amb la tramitació realitzada. Per una banda, com recordarem, l’octubre del 2020 es va publicar la modificació puntual de les Normes Subsidiàries que permetés construir el volum que requeria el pavelló cobert de l’escola, modificació aprovada definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. En aquest període, també s’ha finalitzat la immatriculació del solar de l’escola i l’estudi d’inundabilitat previ que van demanar.

La darrera tramitació ha estat l’aprovació del projecte de bombament de les aigües fecals de l’escola que bombaran les aigües pel carrer Ú d’octubre fins al carrer Bruc del Mig. Aquest projecte de l’enginyeria Larix, va ser entregat el mes de gener del 2021, va ser revisat posteriorment i té un pressupost d’execució de 67.609,46 Euros. En aquests moments resta fer la licitació de les obres, amb l’objectiu que puguin adjudicar i el sistema entri en funcionament abans de la finalització de l’any 2021. Per complir amb aquest requisit, ens trobem en la fase d’aprovació del finançament de l’obra pública a càrrec del romanent de tresoreria de l’Ajuntament, és a dir, l’estalvi de l’estalvi de l’Ajuntament.

Esperem complir aquest darrer requisit ben aviat de cara a no entorpir les tramitacions amb el Departament d’Ensenyament.

Link a la publicació de la contractació pública:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=85081696&lawType=

 


 

Darrera actualització: 15.07.2021 | 14:29