Preguntes i respostes sobre la piscina municipal del Bruc

Dimarts, 30 de juny de 2020 a les 00:00

Demà s'inaugura la temporada 2020 de la piscina municipal del Bruc amb algunes novetats degut a la crisi sanitària. És per aquest motiu que hem el·laborat un document amb preguntes i respostes per entendre millor el nou funcionament.

Quin aforament tindrà la piscina del Bruc i com es calcularà? Quantes persones hi podrà haver dintre del vas de la piscina simultàniament? Quins dies podré accedir amb el meu abonament? Haig d'omplir la declaració responsable?

Totes aquestes preguntes tenen la resposta a continuació:

QUIN AFORAMENT TINDRÀ LA PISCINA DEL BRUC AQUEST ESTIU?
Seguint  la  darrera  normativa  aplicable,  els  serveis  tècnics  de  l'Ajuntament  han  calculat  un  aforament  màxim  de  la  piscina  a  data  d'avui  de  125  persones  dintre  del  recinte.  Aquest  és  el  número  màxim  de  persones que hi podrà haver dintre del recinte en qualsevol moment.

COM ES CALCULARÀ L'AFORAMENT?
La persona responsable dels accessos a la piscina anotarà en una aplicació el número de persones que entren i surten. Aquesta informació es podrà consultar en temps real a l'adreça: https://www.clickergo.com/link/piscinamunicipaldelbruc

QUANTES  PERSONES  HI  PODRÀ  HAVER  DINTRE  DEL  VAS  DE  LA  PISCINA  SIMULTÀNIAMENT?
Dintre de la piscina gran hi podrà haver un màxim de 50 persones simultàniament i, 5 infants, en la petita.

SI TINC MÉS DE 65 ANYS, QUAN PUC ANAR A LA PISCINA?
Les persones de més de 65 anys podran accedir al recinte de la piscina de 10 a 15h i de 16 a 20h, sempre que no se superi l'aforament de 125 persones simultànies dintre del recinte. A més a més, tindràs reserva-da la franja horària de 10 a 12 hores en exclusiva.

SI EM VULL FER UN ABONAMENT, QUINS DIES PODRÉ ACCEDIR?
Et pots fer un abonament individual i familiar com cada any, però inicialment només podràs accedir dos de cada tres dies segons t'indiqui el teu calendari. En concret, hi ha tres calendaris d'abonaments dife-renciats per colors (rosat, blau i groc). Amb aquests carnets podràs accedir dos dies seguits i un no, de manera que, sigui quin sigui el color del teu carnet, cada tres dies coincidiràs amb un dels altres grups i cada setmana hi podràs accedir dissabte o diumenge i/o dissabte i diumenge. Aquest sistema es basa en el càlcul dels accessos de l'any passat i intenta evitar altres sistemes d'accés com la cita prèvia o que les persones s'hagin d'esperar a l'entrada quan se supera l'aforament màxim en algun moment. Segurament no es podrà evitar del tot, però es donen més garanties que no passi.

SI VULL ANAR AMB AMICS, QUÈ PUC FER PER TENIR EL MATEIX CALENDARI D'ACCÉS?
Hem recollit les preferències de les famílies per tenir el mateix color de carnet. Sempre que sigui possible, ho facilitarem.

QUIN PREU TENEN ELS ABONAMENTS AQUEST ANY?
Aquesta temporada els abonaments de temporada seran inferiors als de l'any anterior.Tot i que l'Ordenança Fiscal que regula les taxes de la piscina no s'ha modificat, l'Ajuntament del Bruc només cobrarà una part proporcional de la taxa íntegre perquè considera que en aquestes circumstàncies la disponibilitat d'accés garantida és inferior a la d'altres anys.

COM ES REALITZARAN ELS ABONAMENTS AQUEST ANY?    
•    Reserva de l’abonament:    
-    Complimentant aquest formulari (https://ja.cat/kfPCO) o      
-    Trucant per telèfon a l’Ajuntament 93 771 00 06 (dilluns a divendres de 9 a 14h). S'ha d'aportar una fotografia (obligatori), el DNI i llibre de família en cas d'abonaments familiars      
•    Recollida sota cita prèvia del carnet i pagament (trucaran per donar hora de recollida). Durant la recollida del carnet es facilitarà un calendari d'accés amb els dies hàbils per al bany.Els  abonaments  es  reserven  per  estricte  ordre  de  recepció  i  fins  a  exhaurir  els  carnets  habilitats  segons la capacitat de la piscina.

SI NO EM VULL TREURE L'ABONAMENT, PODRÉ ACCEDIR AMB UN TIQUET DE DIA?
Sí, però només posarem un número màxim de tiquets a la venda en funció de l'evolució de l'aforament del dia.

SI VAIG AL MATÍ A LA PISCINA, PUC ANAR A LA TARDA?
Inicialment, es podrà anar al matí i la tarda del mateix dia. Però l'Ajuntament es reserva la facultat de modificar-ho en funció de l'evolució dels accessos setmanals i de l'evolució de la pandèmia.

PODRÉ ANAR ALS VESTUARIS? I AL LAVABO?
Aquest any els vestuaris de la Zona Esportiva estaran tancats i no es podran fer servir els lavabos de baix com a vestuaris. Els vestuaris de baix tenen la dutxa tancada i només es podran utilitzar com a lavabos.

QUINES MESURES D'HIGIENE I DE SEGURETAT S'HAURAN DE COMPLIR?
Les mesures definides per la nova normalitat en cada moment i amb mascareta quan no es poden mante-nir els 2 metres de distància. Addicionalment,  només  es  podrà  accedir  al  recinte  amb  un  calçat  exclusiu  per  a  la  piscina  (no  amb  el  calçat del carrer) i només hi haurà escombraries a l'entrada, tot i que es facilitarà una bossa per a tota aquella persona que vulgui llençar-hi alguna cosa.El socorrista prendrà la temperatura de les persones en el moment d'accedir dintre de la piscina i en cas que alguna persona es trobés malament al llarg de la seva permanència a la piscina.

QUÈ PASSA SI CANVIA LA SITUACIÓ?
L'Ajuntament realitzarà reunions setmanals de seguiment de la piscina. En funció de l'evolució de la pan-dèmia i de l'ús de la piscina al llarg de l'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret de modificar les condicions d'accés i ús del recinte.Si és necessari tancar la piscina per directius de les autoritats sanitàries, no es retornarà l’import dels abo-naments.

HAIG D’OMPLIR LA DECLARACIÓ RESPONSABLE?
Sí, l’has de complimentar digitalment o en paper i entregar-la signada a la piscina, abans del primer accés i tantes vegades com hi hagi canvis en la declaració.Guardeu-ne una còpia al mòbil per poder mostrar-la si us ho requereixen en el control d’accés a piscina.

QUINS SERAN ELS HORARIS D'OBERTURA DEL BLUE BAR?
El Blue Bar està obert del 20 de juny al 13 de setembre, amb els horaris habituals fins les 23h, de dilluns a diumenge.

CALENDARIS CROMÀTICS
A l'apartat documents els podeu consultar

 

En funció de l'evolució de la pandèmia i de l'ús de la piscina al llarg de l'estiu, l'Ajuntament es reserva el dret de modificar les condicions i ús del recinte.

 

Darrera actualització: 30.06.2020 | 13:04