L’Ajuntament del Bruc ha publicat els plecs tècnics i de condicions administratives per a l’encàrrec de l’Estudi socioeconòmic de Montserrat Parc

Dimarts, 18 de gener de 2022 a les 00:00

Es tracta d’un estudi que ha de permetre arribar a conclusions fermes sobre la capacitat dels veïns i veïnes de fer front a quotes urbanístiques per poder tirar endavant les obres d’urbanització de Montserrat Parc.

La licitació s’adreça a despatxos d’arquitectes amb enfocament urbanístic, però que tinguin una correcta capacitat d’anàlisi econòmica i sociològica, i l’adjudicació es farà en funció de la proposta de treball que redactin els licitadors.

S’ha publicat l’anunci previ dels plecs, amb un import de licitació de 35.000 €, amb la previsió que, superats els 15 dies d’exposició pública, es pugui fer la convocatòria de la licitació dins el proper mes de febrer, amb un període de presentació d’ofertes de 15 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant. 

Podeu consultar els plecs al següent link:  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchPin&reqPhase=Pin&pagingPage=0&idCap=2578554
Més informació: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=339743&idens=802530008
 

Darrera actualització: 18.01.2022 | 14:30