La nova Ordenança de l’Edificació i el Paisatge Urbà

Dimecres, 2 de març de 2022 a les 00:00

Al proper plenari municipal del mes de març, se sotmetrà a votació l’aprovació de la nova Ordenança de l’Edificació i el Paisatge Urbà.

Al plenari del mes d’abril de 2021, aquesta ordenança va superar el primer tràmit, en superar per unanimitat l’aprovació del seu Avantprojecte.

Un cop superada la fase d’exposició pública, sense que s’hi hagin fet al·legacions, i després de les modificacions derivades del debat públic entre els grups polítics, tant en els plens de gener com en el de febrer, el proper ple de març comptem amb la versió definitiva que es presentarà a aprovació al ple, i que podeu consultar en el següent enllaç.

L’ordenança va iniciar la seva tramitació de forma paral·lela al POUM, com a petició expressa dels serveis tècnics municipals, que demanaven recollir en un sol document la totalitat de la normativa que afecta les edificacions, les construccions i les obres, i que actualment està dispersa entre diversos documents normatius. Aquesta dispersió dificulta el treball diari, però és especialment complexa per als arquitectes que reben encàrrecs dels veïns i veïnes del Bruc per redactar projectes d’obres o reformes. Amb aquesta nova eina, es resol en gran part aquesta qüestió.

L’ordenança també incorpora novetats des d’un punt de vista mediambiental, incorporant nova normativa per aclarir qüestions referents a la instal·lació de plaques solars, recollida d’aigües pluvials o implantació d’instal·lacions tècniques als edificis.

En el seu Títol IV, es fa un repàs dels paràmetres constructius, amb l’objectiu que les noves edificacions mantinguin la idiosincràsia del nostre municipi pel que fa a colors de façana, obertures de les façanes, tipus de cobertes, acabats de les façanes, cossos sortints, mitgeres, etc.

Us animem a fer una ullada a aquest nou instrument del nostre planejament, i a fer-hi aportacions, sempre amb l’objectiu de fer entre tots del Bruc un poble millor.

Darrera actualització: 02.03.2022 | 08:57