Iguana celebra una reunió virtual per explicar la situació del desplegament de la banda ampla a Montserrat Parc

Dijous, 4 de febrer de 2021 a les 00:00

El passat dia 2 de febrer, Iguana l'empresa de telecomunicacions de l'Anoia, va celebrar una reunió virtual per informar als veïns i veïnes de Montserrat Parc de la situació del desplegament de la banda ampla a Montserrat Parc, a on van assistir representants de les tres entitats socials (Ass. de Veïns de Montserrat Parc, Ass. de Gent Gran de Montserrat Parc i La Polivalent) i els representants dels partits polítics del consistori, a petició de l'alcaldessa.

En aquesta reunió, el responsable tècnic del desplegament i cofundador d'Iguana i la cap de comunicació van explicar els antecedents del projecte, la situació actual i les previsions del desplegament per Montserrat Parc i les masies de Sant Pau de la Guàrdia als assistents. Al final, van respondre els dubtes i les consultes.

El desplegament de banda ampla de Montserrat Parc i les masies de Sant Pau de la Guàrdia és un dels projectes de la comarca de l'Anoia que està finançat en un 50% pels fons europeus FEDER del 2019, a través del Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació. Aquests fons estan orientats a donar accés a servei d'internet de qualitat a zones blanques amb dèficits de connectivitat.

En aquests moments, Iguana està a l'espera del permís del Ministerio de Fomento per utilitzar les infraestructures previstes pel pas de serveis de telecomunicacions del Túnel del Bruc, petició que va enviar el 8 d'agost de 2019. A dia d’avui, ja es troben en la fase de respondre als darrers requeriments de documentació del Ministerio, tot i que segons van informar, ja estan pagant el lloguer de l'ús d'aquesta infraestructura pública. Al mateix temps, necessiten el permís de Telefónica per utilitzar la seva xarxa de pals de fusta en règim de lloguer. La Llei General de Telecomunicacions obliga a passar per servituds de telecomunicacions existents i és per això que s’ha de fer servir la infraestructura passiva que ja existeix. Tot i així, des d’Iguana van remarcar que la xarxa que es desplega és pròpia de l’operador amb seu a l’Anoia i que això els permet garantir la qualitat del servei.

Per altra banda, l'Ajuntament del Bruc i Iguana van acordar el passat mes de juny que, mentre esperaven els permisos esmentats, Iguana presentaria a l'Ajuntament la sol·licitud de la llicència del pla de desplegament el més aviat possible, llicència que ha estat atorgada pels serveis tècnics de l'Ajuntament del Bruc a la companyia aquest darrer mes de desembre del 2020.

Un cop obtinguin els permisos esmentats, el desplegament (passar el cable pels pals de Telefónica i fer-lo arribar a les entrades de les cases) està previst durant el primer semestre del 2021. Segons la companyia, aquest estarà fet en un termini aproximat d’entre un i dos mesos a partir de la data en què es comencin els treballs. En tot cas, el desplegament s'haurà d'estar finalitzat el 31 de desembre del 2021 pel compromís de l’ajuda europea. El compromís d'Iguana és seguir informant de les novetats així que es vagin produint i fer una reunió específica amb els veïns i veïnes de les masies.

Darrera actualització: 04.02.2021 | 14:28