Finalitzen les obres de la xarxa d’aigua potable del Carrer Verge de Montserrat de Montserrat Parc

Dimecres, 7 de desembre de 2022 a les 00:00

Amb la connexió dels darrers habitatges al darrer tram de 997 metres de nova canonada es garanteix el subministrament d’aigua 24 hores als tots els habitatges que en depenen

Les cases de la vorera nord del tram central del carrer Verge de Montserrat fins al carrer Igualada han sigut les darreres llars de Montserrat Parc de gaudir d’un subministrament de xarxa d’aigua potable permanent. A partir del dilluns 12 de desembre, amb la finalització de les darreres connexions al nou tram de xarxa, tota la urbanització de Montserrat Parc tindrà aigua 24 hores els set dies de la setmana.

L’Ajuntament del Bruc ha estat esperant la publicació de subvencions públiques d’inversió en la xarxa d’aigua en baixa per poder a cometre la darrera del projecte, unes subvencions que no s’han publicat durant més de dos anys. Donada la situació de necessitat de l’execució de l’obra, i gràcies a l’acord amb la resta de forces polítiques, s’ha valorat demanar un préstec per poder realitzar la inversió i finalitzar aquestes obres de la xarxa. L’empresa que va guanyar la licitació de l’obra, per un valor de 116.812,77€ (IVA inclòs), ha finalitzat la seva execució i actualment estan finalitzant les darreres connexions d’habitatges.

Amb tot, el darrer mes de novembre el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ens va atorgar una subvenció els Fons Europeus Next Generation d’eficiència de la xarxa d’aigua potable en baixa per un import de 100.416,05 € que ens permetrà amortitzar de manera anticipada aquest préstec de Diputació de Barcelona.

Una mica d’història de l’obra de substitució de la canonada d’aigua del carrer Verge de Montserrat

La xarxa d’aigua potable de Montserrat Parc és una instal·lació en mal estat a on durant molts ants s’han produït fuites d’aigua que origininaven moltes molèsties a les persones usuàries i un alt cost en reparacions d’avaries a l’Ajuntament del Bruc. Un dels punts més conflictius de la xarxa ha estat la canonada de distribució d’aigua del carrer Verge de Montserrat, situat a la Zona A de la urbanització. Aquest és un dels carrers principals de la urbanització, i les seves canonades d’aigua distribueixen l’aigua a la majoria de carrers de la zona A.

Degut al mal estat i a l’alta incidència d’avaries que es produïen en aquest tram, la xarxa no permetia donar aigua de manera permanent, fet pel qual es va plantejar com a necessitat imperiosa substituir la xarxa de distribució d’aigua potable de tot aquest carrer. En el ple d’abril de 2018, es va acordar aprovar el projecte de substitució de les canonades de la xarxa d’aigua potable d’aquest carrer que es va dividir en cinc fases que havien de facilitar trobar finançament via subvencions.

Durant la tardor del 2018 es van realitzar les actuacions de la fase 1, 3 i 4 per un import total de 114.891,98 € (IVA inclòs). La tardor del 2019 es va executar la fase 5 per un valor de 75.428,90 € (IVA inclòs) Ambdues intervencions van permetre donar aigua les 24 hores als habitatges del tram, més als habitatges dels carrers connectats. Actuacions que es van finançar amb subvencions de xarxa d’aigua en baixa de la Diputació de Barcelona i de l’ACA, amb aquestes subvencions no calia repercutir el cost de les obres a les veïnes i als veïns, i van permetre donar aigua 24 hores tots els dies de la setmana a tots els habitatges dels trams de carrer connectats, així com els carrers dependents.

El total del cost d’aquesta darrera actuació d’inversió és de 116.812,77 € i s’ha finançat amb préstec de caixa de la Diputació de Barcelona amb interès 0. Aquest darrer mes de novembre, el Departament de Presidència ha atorgat a l’Ajuntament del Bruc una subvenció dels Fons Next Generation de 100.416,05 € per finançar aquestes obres.

 

Darrera actualització: 14.12.2022 | 17:25

Imatges