El Ple del Bruc aprova el nou cartipàs pel mandat 2023-2027

Dimarts, 11 de juliol de 2023

El dimecres 5 de juliol es va celebrar el Ple extraordinari per aprovar el nou cartipàs de l’Ajuntament del Bruc.

Les sessions ordinàries se celebraran el tercer dimecres dels mesos d’octubre, gener, abril i juliol. Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en El Bruc, l’equip de govern considera necessari la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d’una major celeritat i eficàcia les funcions municipals. Aquesta junta estarà integrada per l’alcalde, Carles Castro, el primer Tinent d’alcalde, Rafael Galván, el regidor Alejandro Rodríguez i la regidora Glòria Sánchez. Les juntes de Govern Local se celebraran els primer i el tercer dimecres de cada mes.

Finalment, es va aprovar la creació del Consell d’Alcaldia com a òrgan complementari pel funcionament del govern municipal. Aquest òrgan serà l’encarregat de donar suport a l’Alcaldia, la discussió i presa de decisions per la gestió municipal, l’elaboració de propostes així com l’organització i la coordinació política. Els membres del Consell d’Alcaldia seran els regidors Alejandro Rodríguez, Ester Rayo, Rafael Galván, Joan Pérez, Glòria Sánchez i Jordi Tormo. Les sessions seran el primer i el tercer dimecres de cada mes.

Les noves retribucions estableixen a l’alcalde, Carles Castro, amb dedicació exclusiva 46.464,02 euros anuals. Al primer tinent d’alcalde, Rafael Galván, també amb dedicació exclusiva, 46.464,02 euros anuals.
Els regidors i les regidores que no tenen dedicació exclusiva ni parcial cobraran per assistències a òrgans col·legiats. Sessions del Ple: 50 euros, sessions del Consell d’Alcaldia: 200 euros i sessions de la comissió especial de comptes: 50 euros.

Les noves àrees de Govern es reparteixen de la següent manera:
Carles Castro, alcalde: gestió de persones, seguretat, gestió d’emergències i protecció civil, serveis econòmics, equipaments i via pública
Rafael Galván, primer tinent d’alcalde: comunicació, transparència, gent gran, participació i projectes veïnals, cultura, benestar social, igualtat de gènere i patrimoni
Alejandro Rodríguez, segon tinent d’alcalde: festes i associacions
Glòria Sánchez, tercera tinent d’alcalde: urbanisme i obres públiques
Jordi Tormo, regidor: salut, promoció econòmica, comerç i turisme i transició energètica
Joan Pérez, regidor: esports, medi ambient, sostenibilitat i adf
Ester Rayo, regidora: innovació digital, ensenyament, atenció adolescència i joventut

Per acabar, es van nomenar els representants del Consistori a diferents ens. El representant a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, l’alcalde Carles Castro. El representant al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient, el regidor Jordi Tormo. El representant al Consorci Localret, la regidora Ester Rayo. El representant al Consorci per a la Normalització Lingüística, el regidor Rafael Galván. El representant al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el regidor Jordi Tormo. El representant al Patronat de la Muntanya de Montserrat, l’alcalde Carles Castro. El representant al Parc Rural de la Muntanya de Montserrat, el regidor Joan Pérez. El representant al Consell Escolar de l’Escola El Bruc i a l’Escola Bressol Municipal La Cadireta, la regidora Ester Rayo. El representant a l’ADF, el regidor Joan Pérez. El representant a les Comissions de Garanties d’Admissió del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la regidora Ester Rayo. El representant al Consorci de Govern Territorial de Salut Baix Llobregat Nord, el regidor Jordi Tormo.

 

Darrera actualització: 11.07.2023 | 10:20