El Bo Social per a treballadors autònoms i altres mesures d'estalvi en el rebut de l'electricitat per a autònoms, comerços i PIMES

Dissabte, 4 d’abril de 2020

El bo social per a autònoms
Avui dissabte dia 4 d'abril s'ha publicat l'ordre TED/320/2020, de 3 d'abril, a on es desenvolupen i es donen detalls sobre el dret de percebre el bo social de l'electricitat per part dels treballadors autònoms que han hagut de parar la seva activitat o que han vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19. Una nova opció que va recollir el RDL 11/2020 publicat aquesta setmana.

Així doncs, mitjançant la present norma s’adapten les normatives anteriors per què siguin aplicables als autònoms i es regula: 

    a) Model de sol·licitud pel qual els consumidors autònoms han d’acreditar la condició de consumidor vulnerable i sol·licitar la percepció del bo social. S'han d’adreçar a una comercialitzadora de referència per l'email que apareix a la seva web, juntament amb la documentació justificativa de l’article 28.4 del RDL 11/2020 (veure requisits en el document PDF adjunt)

    b) S’intenta simplificar el procediment de petició.
La comercialitzadora té 5 dies des de la recepció de la sol·licitud per demanar les esmenes necessàries.

Rebuda la sol·licitud complerta i la documentació acreditativa, la comercialitzadora té un termini de 5 dies hàbils (no compten festius ni dissabtes ni diumenges), per remetre informàticament al Ministerio de Transición Ecológica per a que aquest comprovi les dades i comuniqui mitjançant correu electrònic al consumidor el resultat de la comprovació. En aquest correu es comunicarà la data a partir de la qual es procedirà a aplicar el bo social.

En el cas que el resultat sigui positiu, en aquest termini, haurà de ser registrat el canvi per part de la comercialitzadora i la formalització del contracte a Preu Voluntari per al Petit Consumidor. 

RECORDAR: el bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en el què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa acompanyada de la documentació acreditativa necessària.

Altres mesures d'estalvi per a autònoms, comerços i PIMES

  • Aquesta no és l'única mesura d'estalvi econòmic del rebut de l'electricitat aprovada aquesta setmana. En el document adjunt us expliquem quines mesures recull el Reial Decret Llei del dilluns al voltant de la contractació del subministre de l'electricitat i gas per a autònoms, comerços i pimes amb dades estimades d'estalvis i requisits. Descarrega el document a la columna de Documentació
  • També us adjuntem un document de mesures per reduir el consum d'electricitat i mesures de seguretat per al teu comerç i establiment elaborat en el marc del projecte de Transició Energètica del Bruc, El Bruc Eficient, proposades pel nostre expert local. Descarrega el document a la columna de Documentació

 

Darrera actualització: 4.04.2020 | 17:13