Comunicació de recordatori del Decret d’Alcaldia 930/2022 de data 9 de desembre de 2022

Dimecres, 31 de maig de 2023 a les 00:00

El  dia 01/06/2023 i fins al 28/06/2023 es poden presentar sol·licituds per a les places següents:

Podeu consultar les bases i la convocatòria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, previst a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/201, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, previstos a l’article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament del Bruc, al següent enllaç:

https://www.bruc.cat/ajuntament/normativa-i-documentacio-oficial/processos-selectius

Les sol·licituds es poden presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://www.bruc.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions

Darrera actualització: 31.05.2023 | 13:27