Cens municipal d’animals de companyia del Bruc i Registre general d’animals de companyia

Dijous, 9 de juliol de 2020 a les 19:00

Tots els animals de companyia censats al municipi del Bruc (gossos, gats i fures) també estan inscrits al registre ANICOM de Catalunya

Què és el registre ANICOM?
És una aplicació informàtica gratuïta que actualment gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que tots els ajuntaments de Catalunya i els centres veterinaris que així ho sol•licitin puguin censar els animals de companyia residents al municipi. 

Cens municipal d'animals de companyia
Els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal d'animals de companyia  i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

Quines són les obligacions de les persones propietàries dels animals?
Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal.

Què passa si la persona propietària no té l'animal censat al municipi?
Són infraccions lleus no tenir els animals de companyia censats (art. 44.2 a) del DL 2/2008), i no dur els animals de companyia identificats (art. 44.2 f) del DL 2/2008). Per tant, aquestes infraccions es poden sancionar amb multes de 100 a 400 € (art. 46.1 del DL 2/2008). 

Quina és l'avantatge del registre ANICOM?
El registre en l'ANICOM permet que l'animal pugui ser identificat amb el microxip en cas de pèrdua i que se li pugui comunicar a la persona propietària.

Si encara no has registrat el teu animal al cens de l'Ajuntament, recorda que és d’obligació fer-ho i que quan ho facis les dades també quedaran registrades a l'ANICOM, d’aquesta manera facilitaràs que es puguin posar en contacte amb tu en cas de pèrdua.

Contacte: anicom.tes@gencat.cat   93 495 80 00

LINK al formulari
 

Darrera actualització: 09.07.2020 | 15:04