Sol·licitud per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercarderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Es pot annexar al registre d'entrada genèric telemàtic

Cal aportar:

Darrera actualització: 03.11.2021 | 17:11