Ajudes i Mesures econòmiques

Nova línia d'adjuts de lloguer

La Generalitat obre avui una línia d'ajuts extraordinària de 14,5 milions d'euros per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària. Són ajuts directes per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.

Dos dels requisits:
· Estar a l’atur, haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900€
· Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar

▶️ Fes la sol·licitud http://habitatge.gencat.cat/…/Tra…/22066_Ajuts_lloguer_Covid

❓ Preguntes freqüents https://dogc.gencat.cat/…/pdogc_can…/pdogc_resultats_fitxa/…

Els ajuts s’atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost.
El número d’atenció telefònica 900 922 841 oferirà assessorament de 9h a 14h.

Ajuts per pal·liar la crisi, via Generalitat de Catalunya

🔗 http://gen.cat/ajutscrisicoronavirus

Ajuts de consum 
Descomptes de la factura de llum 
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-la-llum/
Adquisició de subministraments bàsics
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adquisicio-de-subministraments-basics/
Descomptes en la factura de l'aigua
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/descomptes-en-la-factura-de-aigua/
Moratòria per al tall del servei de telèfon i internet
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/talls-de-telefon-i-internet/

Ajuts per a persones treballadores 
Subsidi per a persones treballadores de la llar
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/subsidi-per-a-persones-treballadores-de-la-llar/
Atur per a afectats per un ERTO
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/
Fi de contractes temporals
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/fi-de-contractes-temporals/
Adaptació de la jornada de cures
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/

Ajuts per a l'economia personal i familiar
Ajornament dels prèstecs i targetes de crèdit
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/
Pagament de l'impost sobre successions
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-de-limpost-sobre-successions/

Ajuts d'habitatge 
Ajornament de la hipoteca
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-de-la-hipoteca-prestec-o-credit/
Moratòria dels desnonaments
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/moratoria-de-desnonaments/
Pròrroga dels contractes de lloguer
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/
Ajornament del lloguer (grans propietaris)
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/ajornament-del-lloguer-grans-propietaris/
Pagament de lloguer a majors 65 anys i a dones víctimes de violència masclista
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/pagament-lloguer-majors-65-anys-i-dones-victimes-de-violencia-masclista/
Microcrèdits per pagar el lloguer (petits propietaris)
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/

Ajuts per a empreses i autònoms
Mesures econòmiques i socials
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/

Informació sobre mesures d'habitatge

Moratòria hipoteques 
Què faig si no puc pagar la hipoteca?
Des del 19 de març fins el 3 de maig de 2020 es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera per demanar una ajornament
https://ja.cat/LnRsl 📄http://bruc.cat/documents/covid19-sollicitud-prorroga-extraordinaria

Contractes de lloguer 
Finalització del contracte de lloguer durant l'estat d'alarma 
Pròrroga extraordinària pels contractes d’arrendament d’habitatge habitual per un termini de 6 mesos 
https://ja.cat/QnFKr

Si visc en un habitatge d’un petit propietari?
Programa de microcrèdits pel pagament del lloguer per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat
https://ja.cat/nVrAK 📄 http://bruc.cat/documents/covid19-sollicitud-moratoria-llogaters-no-gran-tenidor

Si visc en un habitatge d’un gran propietari o d'una empresa?
Possibilitat de reduir el 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, amb un termini màxim de 4 mesos
https://ja.cat/BYtwW 📄 http://bruc.cat/documents/covid19-sollicitud-moratoria-llogaters-gran-tenidor

Desnonament de l’habitatge en lloguer
Hi ha una moratòria en els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat
https://ja.cat/ejIuY

🔗 Més informació a Agència de l'Habitatge de Catalunya 
https://ja.cat/ixSNn

Darrera actualització: 19.05.2020 | 11:48
Darrera actualització: 19.05.2020 | 11:48