ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Millora de la visibilitat a l'accés de Montserrat Parc

L'Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, ha dictat amb data 28 de setembre de 2015 i núm. D 8156/15 la resolució que a continuació s'adjunta i que suposa l'aprovació inicial del Projecte constructiu de les obres de la "Memòria Valorada de millora de la visibilitat a l'accés a Montserrat Parc, a la carretera N-IIz, p.k. 572+090, TM El Bruc" i que estarà en exposició pública per un període de trenta dies hàbils.
Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona