ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Pressupost municipal 2015

PRESSUPOST D'INGRESSOS (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 IMPOSTOS DIRECTES 811.000,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 12.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 751.791,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 484.100,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.400,00
 

Operacions Corrents

2.066.291,13

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              179.516,96
9 PASSIUS FINANCERS             130.119,60
  Operacions de Capital 309.636,56
  Total Pressupost Ingressos 2.375.927,69

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 DESPESES DE PERSONAL 713.563,50
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.128.850,00
3 DESPESES FINANCERES 2.131,50
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 153.675,00
  Operacions Corrents 1.998.220,00
6 INVERSIONS REALS 343.917,69
  Operacions de Capital 343.917,69
9 PASSIUS FINANCERS 33.790,00
  Operacions Financeres 33.790,00
  Total Pressupost Despeses 2.375.927,69

 

 

 

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona