ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Pressupost municipal 2014

PRESSUPOST D'INGRESSOS (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 IMPOSTOS DIRECTES 803.900,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 12.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 719.610,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 464.100,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 13.120,00
 

Operacions Corrents

2.012.730,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              235.000,00
  Operacions de Capital 235.000,00
  Total Pressupost Ingressos 2.247.730,00

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 DESPESES DE PERSONAL 693.207,59
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.000.995,33
3 DESPESES FINANCERES 2.450,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 156.100,00
  Operacions Corrents 1.852.752,92
6 INVERSIONS REALS 358.987,08
  Operacions de Capital 358.987,08
9 PASSIUS FINANCERS 35.990,00
  Operacions Financeres 35.990,00
  Total Pressupost Despeses 2.247.730,00

 

 

 

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona