ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Pressupost municipal 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 IMPOSTOS DIRECTES 803.900,00
2 IMPOSTOS INDIRECTES 6.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 724.610,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 385.600,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 9.300,00
 

Operacions Corrents

1.929.410,00

  Operacions de Capital  
  Total general 1.929.410,00

 


 

PRESSUPOST DE DESPESES (Resum per Capítols)
Capítol Descripció Previsions Inicials
1 DESPESES DE PERSONAL 717.100,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.013.030,00
3 DESPESES FINANCERES 2.665,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 145.300,00
  Operacions Corrents 1.878.095,00
6 INVERSIONS REALS 5.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 46.315,00
  Operacions de Capital 51.315,00
  Total general 1.929.410,00

 

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona