Veure web activar estils
ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra

Avanç POUM

DOCUMENTS DE TREBALL
Docs de treball TÍTOL  LINK Descàrrega
01 Memòria - AVANÇ DESCARREGAR
02 Memoria Annexes - AVANÇ DESCARREGAR
04 Document Inicial Estratègic - AVANÇ DESCARREGAR
03 Plànols - AVANÇ  
  I_1.0 Situació del municipi DESCARREGAR
  I_2.1 Planejament superior urbanístic
Pla territorial general de Catalunya
DESCARREGAR
  I_2.2 Planejament superior urbanístic
PTPCC - PDUPB
DESCARREGAR
  I_3.1 Règim i zonificació del sòl
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_3.2 Règim i zonificació del sòl
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_4.1 Ordenació del sòl
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_4.2 Ordenació del sòl
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_4.3 Ordenació del sòl
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_5.0 Ortofotomapa DESCARREGAR
  I_6.1 Característiques topogràfiques del territori DESCARREGAR
  I_6.2 Característiques topogràfiques del territori DESCARREGAR
  I_7.1 Característiques topogràfiques del territori
Pendents
DESCARREGAR
  I_7.2 Característiques topogràfiques del territori
Pendents
DESCARREGAR
  I_8.1 Àrees vulnerables
Risc geològic, inundabilitat i incendis
DESCARREGAR
  I_8.2 Àrees vulnerables
Risc geològic, inundabilitat i incendis
DESCARREGAR
  I_9.1 Edificacions en sòl no urbanitzable DESCARREGAR
  I_9.2 Edificacions en sòl no urbanitzable DESCARREGAR
  I_10.1 Patrimoni municipal del sòl i habitatge DESCARREGAR
  I_10.2 Patrimoni municipal del sòl i habitatge DESCARREGAR
  I_10.3 Patrimoni municipal del sòl i habitatge DESCARREGAR
  I_11.1 Solars vacants DESCARREGAR
  I_11.2 Solars vacants DESCARREGAR
  I_11.3 Solars vacants DESCARREGAR
  I_12.1 Alçades de les edificacions existents DESCARREGAR
  I_12.2 Alçades de les edificacions existents DESCARREGAR
  I_12.3 Alçades de les edifiacions existents DESCARREGAR
  I_13.1 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament DESCARREGAR
  I_13.2 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament DESCARREGAR
  I_13.3 Alçades màximes de les edificacions residencials segons planejament DESCARREGAR
  I_14.1 Activitats existents DESCARREGAR
  I_14.2 Activitats existents DESCARREGAR
  I_15.1 Cadastre rústec DESCARREGAR
  I_15.2 Cadastre rústec DESCARREGAR
  I_16.1 Cadastre urbana DESCARREGAR
  I_16.2 Cadastre urbana DESCARREGAR
  I_17.1 Vialitat DESCARREGAR
  I_17.2 Vialitat DESCARREGAR
  I_18.1 Infraestructures. Subministrament aigua nuclis DESCARREGAR
  I_18.2 Infraestructures. Gas nuclis DESCARREGAR
  I_18.3 Infraestructures. Telefònica nuclis DESCARREGAR
  I_18.4 Infraestructures. Clavegueram nuclis DESCARREGAR
  I_18.5 Infraestructures. Electricitat nuclis DESCARREGAR
  I_19.1 Espais lliures i equipaments
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_19.2 Espais lliures i equipaments
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_19.3 Espais lliures i equipaments
Refós 2017
DESCARREGAR
  I_20.1 Patrimoni arquitectònic i arqueològic DESCARREGAR
  I_20.2 Patrimoni arquitectònic i arqueològic DESCARREGAR
  P_1.1 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment DESCARREGAR
  P_1.2 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment DESCARREGAR
  P_1.3 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment DESCARREGAR
  P_1.4 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment DESCARREGAR
  P_1.5 Resultat jornades de participació i de les comissions de seguiment DESCARREGAR
  P_2.0 Alternatives DESCARREGAR
  P_2.1 Alternatives DESCARREGAR
  P_2.2 Alternatives DESCARREGAR
     
  DOCUMENTS ANTERIORS  
ESBORRANY 01 Memoria - AVANÇ DESCARREGAR
ESBORRANY 02 Memoria Annexes - AVANÇ DESCARREGAR
Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona