Veure web activar estils
ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Oferta de feina: Operari polivalent a la Brigada Municipal

Dilluns 01/10/2018

Es fa públic que per Resolució d'Alcaldia núm. 340/2018, de 20 de juny, s'ha resolt aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció, per al concurs-oposició lliure, per la constitució d'una borsa de treball d'operaris polivalents a la brigada municipal. 

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat, Annex II, disponible a l'Ajuntament , o bé a l'adreça web www.bruc.cat en el termini màxim de 3 MESOS comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Es recorda que per tal d'acreditar l'experiència professional d'acord amb el punt 9 de les Bases cal aportar la següent documentació:

 

Els documents justificatius obligatoris a presentar per acreditar l'experiència professional són els següents:

- Serveis prestats a les administracions públiques: un certificat de serveis prestats emès per l'entitat pública en la qual va prestar serveis i/o certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral del sol·licitant (grup de cotització 08, 09 o 10).

- Serveis prestats a l'empresa privada: certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral del sol·licitant (grup de cotització 08, 09 o 10) i/o certificat de l'empresa en la qual va prestar serveis on s'especifiqui la categoria professional i les tasques desenvolupades.

 

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la TGSS o mutualitat laboral que correspongui.

2. Liquidació de l'IAE o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona