ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Document de la reunió del passat 8 d'abril amb els veïns de Montserrat Parc

Dimecres 10/05/2017

A continuació us passem un resum de la presentació que va tenir lloc el passat 8 d'abril sobre el futur urbanístic de lurbanització de Montserrat Parc amb els veïns. També s'adjunta el document que es va passar el mateix dia als veïns que hi van assistir.

 

Reunió 8 d'abril de 2017

Solució urbanística de Montserrat Parc

El 8 d'abril passat es va celebrar al Casal de Montserrat Parc una reunió amb els veïns per exposar, per part de l'Ajuntament, i després de 18 mesos de treball conjunt amb el Grup de Treball de Montserrat Parc, la proposta per tirar endavant l'arranjament urbanístic de la urbanització. L'anomenada Proposta B.

El Grup de Treball de Montserrat Parc va començar a funcionar el novembre de 2015, i està composat per representants dels partits polítics i de les associacions de veïns i de gent gran, i ha rebut el suport puntual dels tècnics municipals. Aprofitem per agrair a tots els que hi han participat, la seva participació i el temps i esforç que hi han dedicat.

Al llarg d'aquest temps s'ha reunit en deu ocasions i ha posat a debat fins a 6 propostes por donar solució a les deficiències urbanístiques existents. Podeu trobar les actes i la documentació d'aquestes reunions a l'espai “Ajuntament obert” de la web municipal: www.bruc.cat

Aquestes propostes van des de la qualificació directa com a sòl urbà, a la solució servei a servei, començant per l'aigua. A totes elles s'ha dedicat espai i estona de debat, analitzant pros i contres, i sobretot les dues claus de volta del procediment: la viabilitat jurídica i la viabilitat econòmica que permetin tirar endavant amb seguretat.

Fruit d'aquest debat, i d'aquest aprenentatge, Bruc Viu va acabar presentant de forma oficial la Proposta B, que és la que es va fer pública a la reunió del dia 8.

Antecedents

• Montserrat Parc és una urbanització pendent de desenvolupar. La seva figura urbanística és al de polígon d'actuació. Ens trobem per tant en un sòl urbà no consolidat.

• Consta d'unes 800 parcel·les, de les quals 300 estan edificades. Hi resideixen de forma permanent unes 500 persones, és a dir, un 25% de la població del Bruc.

• En els seus 10 km de carrers hi ha clares mancances tant en la xarxa d'aigua i de clavegueram com en l'asfaltat i l'enllumenat públic. El cost d'urbanització estaria en una forquilla d'entre 10 i 15 milions d'euros, cosa que significa que el cost a repercutir per cada parcel·la estàndard entre els 12.500¤ i els 19.000¤.

Compromís de l'Ajuntament

Encetem una fase de debat i de valoració de la proposta per totes les parts. L'objectiu és arribar al consens del màxim dels veïns de que és el sistema i el moment de tirar endavant la proposta.

Per la seva banda, l'Ajuntament es comprometria a tres accions concretes prèvies a l'inici:

1. Fer el projecte d'urbanització, valorat en uns 120.000¤.

2. Fer el projecte de parcel·lació urbanística. És el tràmit legal previ a poder iniciar les obres, i consisteix a assignar a les parcel·les la seva part de cost de l'obra. Aquets projecte té un cost de 120.000¤ més.

3. Portar a terme un estudi sòcio-econòmic (enfocat a valorar les possibilitats reals de pagament dels veïns) i en paral·lel un estudi de reducció de l'àmbit (amb l'objectiu de fer més petita l'àrea d'actuació, permetent a les persones que no vulguin participar del procés permutar les seves parcel·les amb altre persones que haurien quedat fora de l'àmbit, en acordar-se la reducció). Tot apunta que aquesta reducció es faria a la Zona C, que és la que presenta més dificultats tècniques i per tant més sobrecostos a l'hora de fer-hi les infraestructures. Aquest doble estudi, té com a objectiu assegurar la viabilitat econòmica de tot el procés.

Preocupació pels veïns

Aquesta proposta implica que els veïns hauran d'assumir els costos d'urbanització en la seva integritat. No és cap cosa nova; s'està treballant en la zona de la urbanització Mas Grau a la qual es dóna la mateixa circumstància: el cost és assumit pels veïns.

Des de l'Ajuntament, som sensibles a la situació sòcio-econòmica que travessen gran part dels veïns de la zona, i per tant, aquesta serà la nostra prioritat. Per tal de buscar la màxima flexibilitat, estem treballant en diversos eixos:

1. Reducció dels costos. Treballarem per fer un projecte d'urbanització que, acomplint amb els standards exigits, redueixi al màxim el cost, evitant infraestructures supèrflues i buscant solucions innovadores per abaratir el cost.

2. Execució per fases. Tot i que la construcció no es pot allargar indefinidament, tenim la voluntat d'executar-la per fases, que impliquin al seu torn un pagament per fases. Això podria arribar a significar dilatar el pagament per un termini de fins a 7 anys.

3. Reinversió del 10% de l'aprofitament. Quan es fan urbanitzacions, la llei d'urbanisme preveu que els promotors (en aquest cas els veïns) han de cedir un 10% del cost a favor de l'Ajuntament, que al seu torn l'ha de revertir a la zona e forma

de zones verdes, equipaments municipals... la llei també preveu però que l'Ajuntament pugui renunciar a aquest mecanisme, i en aquest cas ens comprometem a fer-ho.

4. Negociació amb bancs i amb l'Organisme de Recaptació per tal de poder aconseguir solucions de finançament per part d'aquests en terminis que facin viable el pagament als veïns i en unes bones condicions.

Quan ho farem?

Hem fet els primers contactes per arrencar l'estudi sòcio-econòmic, que ens agradaria tenir lligat i encarregat abans no comenci l'estiu. En funció del que digui aquest estudi, voldríem licitar els plecs per als projectes d'urbanització i reparcel·lació abans no acabi l'any 2017.

Tot això però, sempre condicionat a que s'arribi a un consens per tal de tirar-ho endavant. Tenim la certesa que Montserrat Parc no s'arreglarà per la via de la imposició, sinó del convenciment i amb la implicació dels veïns.

Així doncs, seguirem treballant, en el marc del grup de treball de Montserrat Parc; debatent i escoltant les opinions dels veïns. Seguirem dialogant, i seguirem sent permeables a la incorporació de totes les propostes i millores que puguin ajudar a tirar-ho endavant.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona