ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Anunci del procés de selecció per a la contractació d'un/a Tècnic/a de promoció econòmica

Dimecres 26/04/2017

Es fa públic, d'acord amb l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que per Resolució de l'Alcaldia núm. 192/2017, de 7 d'abril, s'ha resolt convocar el procés de selecció per a la contractació d'un/a Tècnic/a de promoció econòmica en el marc del Pla d'Ocupació Local subvencionat per la Diputació de Barcelona 2017, fase I.

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona