ZOOM: Amplieu amb CTRL+ / Reduïu amb CTRL-
Idiomes:  esp  eng  fra
 

Anunci de licitació de la concessió demanial de l'edifici denominat Casal de Montserrat Parc

Divendres 17/02/2017
Es fa públic que el Ple municipal, en sessió celebrada en data 15 de febrer de 2017, ha aprovat l'inici de l'expedient decontractació per a l'adjudicació de la concessió demanial de l'edifici denominat Casal de Montserrat Parc per a l'explotació del servei de Bar-cafeteria sense sistema de cocció així com el corresponent Plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de regir la concessió, pel que s'atorga un termini de 30 dies naturals d'informació pública a comptar del dia següent a la publicació d'aquest anunci, per tal que es puguin presentar-se al·legacions, si s'escau.
 

Alhora, s'inicia l'expedient de contractació per procediment obert per a adjudicar el contracte, per tal que en el termini de 30 dies naturals a comptar del dia següent a la publicació d'aquest anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions, condicionant l'esmentat procediment  a l'aprovació definitiva del Plec de clàusules.

Termini per presentar les sol.licituds: 20 de març de 2017

 

Veure en els documents adjunts

 

Ajuntament del Bruc
CIF P0802500I - Horari d'oficines: Matins de dilluns a divendres de 09h a 14h. Tardes de dimecres de 16h a 19h (del 15 de juliol al 31 d'agost tancat)
Bruc del Mig, 55. 08294 El Bruc T. 93 771 00 06
Diputació de Barcelona